15sep/23

Danube Cup 2023

Dňa 10. 9. 2023 sa náš klub zúčastnil medzinárodného preteku Danube Cup 2023 Level 3 v Komárne, ktorý bol zároveň aj majstrovstvami SR v PCC. Nižšie môžete vidieť krátke video a foto.