Dna 30.5.2015 sa uskutočnil pretek Thunder on the stage Level III, ktorého sa zúčastnili naši strelci. Stage boli veľmi náročné, strieľalo sa 12 situácií s celkovým minimálnym počtom 220 rán. Zastúpenie sme mali opäť v divíziach production, standard, a standard – lady.

Výsledky strelcov:

7. miesto Production – Martin Čemsák 74,33%
22. miesto Production – Tomáš Glezgo 54,75%
16. miesto Standard – Adrián Vavrek 61,15%
18. miesto Standard – Ľubomír Stanko 55,70%
3. miesto Lady a 39. miesto Overall Standard – Anka Stanková 41,11%