Kontaktné informácie:

Poštová adresa:
Bezrúčová 17/A
Prešov
08001 Prešov

IČO: 37787845
DIČ: 2021479768
tel.: 0918377860
mail: combatcondor@centrum.sk
bankové spojenie: 2621728132/1100
Predseda klubu: Vladimír Smolej,tel.: 0917 614 144