Kontaktné informácie:

Poštová adresa:
082 12 Trnkov 48

IČO: 37787845
DIČ: 2021479768
tel.: 0918377860
mail: combatcondor@centrum.sk
bankové spojenie: 2621728132/1100
Predseda klubu: Vladimír Fecura