Rada Kombat Klubu Kondor Prešov:

Predseda klubu: Vladimír Smolej

Členovia: Ján Pohlod a Igor Demeter  

Kontrolný orgán Kombat Klubu Kondor Prešov:

  Predseda: Martin Kancir 

  Členovia: Ján Kolesar    

Ostatní funkcionári klubu:

  Hospodár: Ondrej Švec  

Štatutárni zástupcovia Combat clubu Condor Prešov:

  Vladimír Fecura, tel.: 0915 943 550

  Vladimír Smolej, tel.: 0917 614 144