12. 6. 2018 sa konalo na našej strelnici CCC na Cemjate, už tretie kolo regionálnej ligy Šariš Zemplín za účasti 48 strelcov v troch divíziach Production, Standard a Open. Naši strelci opäť obsadili medajlové priečky a to:

Martin Čemsák 1. Miesto divízia Production 100%
Benjamín Bocskorás 3. Miesto divízia Open 79,93%

Výsledky 3. kolo ligy Šariš – Zemplín – Overall
Výsledky 3. kolo ligy Šariš – Zemplín – Stage

Výsledky 3. kolo ligy Šariš – Zemplín – Overall – Liga

Výsledky PCC – Overall
Výsledky PCC – Stage